Библиография

(ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ КЪМ ДИГИТАЛНАТА ИЗЛОЖБА)

Алмалех, Мони. Архангелите в Библията, София, 2013 г.

Ангелов, Валентин. Българската дърворезба между 1878 – 1944 година, в: сп. “Проблеми на изкуството”, бр. 2, 1988 г.

Ангелов, Валентин. За българския стил, в: сп. “София”, 1988 г., кн. 4

Ангелов, Валентин. Българска монументална дърворезба XIV – XX  век, София, 1992 г.

Ангелов, Валентин. Църковната дърворезба в България”, София, 2015 г.,

Ангелов, Валентин. Сецесионът в България, София, 1916 г.

Ареопагит, св. Дионисий. За небесната йерархия. За църковната йерархия. Прев. от гръцки: Иван Христов, София, 2001 г.

Ареопагит, св. Дионисий. За божествените имена. Прев. от старогръцки и студия: Лидия Денкова, София, 1999 г.

Аспарухова, Надя.  Иконите на Георги Данчов, Иван Мърквичка и Антон Митов в колекцията на Военно-исторически музей – Плевен / The Icons of G. Danchov, I. Mrkvicka and A. Mitov from the Collection of the Military History Museums in Pleven, София, 2007 г. 

Бурбулон, граф Робер. Български дневници, София, 2007 г.

България в образи от Ив. В. Мърквичка: Албум, София, Симелпрес, 2011 г.

Българска живопис от първата половина на ХХ век: Избрано от частни колекции. Каталог. Съст. Св. Русев, Г. Декова, Изд. на съюза на колекционерите в България, София, 2018 г.

Василиев, Асен. Резбарски род на Филиповци от с. Осой, в: сп. “Македонска мисъл”, кн. 5-6, год. 1, 1946 г.

Василиев, Асен. Български възрожденски майстори, София, 1965 г.

Груев, Стефан. Корона от тръни, София, 1991 г.

Дамаскин, св. Йоан. Точное изложение православной веры, публ. в: http://www.vehi.net/damaskin/01.html#_ftnref1

Данева, Анжела. Българи в италианските академии за изящни изкуства (1878-1944), София, НБУ, 2013 г.

Добрев, Марин. Художниците на Стара Загора  The Artists of Stara Zagora, Стара Загора, 2007 г.

Докторантски четения 2007 : Сборник доклади от първите докторантски четения на департамент “История на културата” в НБУ. Съст:. Ирина Генова, Оксана Минаева,  София : НБУ, 2008 г. 

Друмев, Димитър. Резбарско изкуство в България, София, 1955 г.

Друмев, Димитър. Резбарско изкуство, София, 1989 г.

Иван Мърквичка (1856-1938)  / Jan Vaclav Mrkvicka (1856-1938). Съст: Лъчезар Петков и др., София, 2016 г.

Иван Мърквичка: Непознати творби. каталог на Юбилейна изложба, ноември 1986 г., София, Изложбена галерия “Шипка” 6, 1986 г.    

Иван Мърквичка (1856-1938) и новата българска живопис: Каталог  / Ivan Mrkvicka (1856-1938) and modern Bulgarian painting. Съст.: Бистра Рангелова, Боряна Вълчанова, Елица Терзиева, София, НХГ, 2016 г.

Колекция: Живопис (1896 -1940). Музейна сбирка на Националната художествена академия, Каталог. Съст.: Бойка Доневска, Свилен Стефанов, София, НХА, 2014 г. 

Львова, Е. Иван Мырквичка (1857-1938), Москва, Искусство, 1955 г.  

Мадол, Х. Р. Фердинанд, Цар на българите: Мечтата за Византия. Прев.: Хенри Левенсон, София, 1992 г.

Маринска, Ружа, Бистра Рангелова и др. Родът Митови в българското изкуство: Албум – каталог, София : НХГ, 2001 г.

Маринска, Ружа. 20-те години в българското изобразително изкуство, София, 1996 г.

Минева-Милчева, Юлия. Дворцовият параклис “Св. св. Петър и Павел” – паметник на сакралната декорация от епохата на Третото българско царство, в: сб. “Добри Христов и българският ХХ век”, ИИ на БАН, София, 2005 г.

Митева, Мария. Стефан Баджов (1883 – 1953) – познатият непознат, в: сб. “Изкуствоведски четения 2005 г.” на ИИ на БАН, София, 2005 г.

Митева, Мария.  Стефан Баджов (1883 – 1953) – щрихи към “материализиране” на образа, в: сп. “Проблеми на изкуството”, бр. 2, 2006 г.

Митева, Мария.  София и нейните декоратори или как се гради образ на европейска столица, в: сп. “Проблеми на изкуството”, бр. 3, 2008 г.

Митева, Мария. Стефан Баджов. Биография на декоратор, София, 1914 г.

Митов, Антон. Реферат за рисувалните и художествено-промишлени училища, София, Държавна печатница, 1899 г.

Митов, Стефан. Антон Митов: Живот и творчество, София, БХ, 1957 г. 

Михалчева, Ирина. Стефан Иванов, София, 1959 г.

Ненков, Виктор. Видни български художници: Животописни бележки, София, 1964 г. 

Недев, Недю. Цар Борис III, София, 1993 г.

НХГ – Българска живопис 1825 – 1970. Каталог. Автор и съставител: Лазар Марински, София, 1971 г.

Попова-Мутафова, Фани. Княгиня Мария Луиза, София, 1939 г.

Протич, Андрей. Петдесет години българско изкуство, Том 1-2. София, 1934 г.

Протич, Андрей. Иван И. В. Мърквичка. Живот и творчество, София, БХ, 1955 г.

Протич, Андрей. Изкуството в София, в: “Юбилейна книга за София”, 1928 г.

Райнов, Николай. Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив, София, Държавна печатница, 1925 г.

Симиђ, Протођакон д-р Прибислав. Црквена уметност: преглед развоja градитељства и живописа, Београд, 2000 г.

Сирин, Исаак. Слова подвижнические. Москва, изд. Правило веры, 1993 г.

Скутунов, Коста. Бурни времена, София, 2020 г.

Стефанова, Любомира. Образно-символни представи от Ареопагитските трактати в художествените модели на Търновската средновековна живопис, в: Търновска книжовна школа, т. 11, Велико Търново, 2011 г.

Сто години Софийска духовна семинария “Св. Йоан Рилски”. Юбилеен сборник, София, изд. на СДС, 2005 г.

Филева, Аделина и др. Между традицията и модернизма: Образи на родното в българското изкуство от 20-те години на XX век / Between Tradition and Мodernism, София, СГХГ, 2018 г.

Филов, Богдан. Старобългарското изкуство, София, 1923 г.   

Шалафов, Ивайло. Царският трон в патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски”, публ. в уебсайта https://www.kingsimeon.bg/en/ 

Constant, Stephen. Foxy Ferdinand, Tsar of Bulgaria, London, 1980

Fossati, Gaspard. Aya Sofia Constantinople, As recently restored by Order of H. M. the Sultan Abdul Medjid, London, P. & C. Colhaghi, 1852

From Byzantium to El Greco: Greek frescoes and icons. Catalog, Royal Academy of Arts, London, 1987 

Hoppe, Stephan. Translating the Past: Local Romanesque Architecture in Germany and Its Fifteenth-Century Reinterpretation, 2019, open access publication doi:10.1163/9789004378216_021  

Koseva-Toteva, Diana. Images of John the Baptist – Angel of Desert from Bulgaria, във: [Восемнадцатый] ХVІІІ Международный конгресс византинистов. Московский Государственый университет М.В.Ломоносова 8-15 августа 1991 г. Москва, 1991 г.

Lindenberg, Paul. Das Neue Bulgarien 1887 – 1912, Berlin, 1912

Macrides, R., Munitiz, J., Angelov, D. Pseudo-Kodinos and the Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies, London, 2013