Ad initium

Тази уебстраница ще представя художествено-исторически проучвания, дигитални експозиции и свързани с тях извори, научно-изследователски данни и реконструкции на образци, актуални казуси, свързани с културното наследство – които са предмет на личния ми интерес към изкуството и културата от периода на Третото българско царство (1878 – 1946).  

Нарекох уебсайта “Неовизантийско изкуство” (neobyzantineart) не защото смятам, че изобщо цялото българско изкуство от този период е неовизантийско, или пък – че няма такова и в други европейски страни, а защото тъкмо в неовизантийския стил се съсредоточава и “легитимира” волята за собствен образ на модерната българска култура като единство на висока ерудиция и високо художествено майсторство. Тоест, това е културен феномен от първостепенна важност. Многото празни полета и бели петна в паметта за образците, които му принадлежат, се дължат на преднамереното отнасяне на историческата интерпретация някъде встрани от ценностите на монархическото управление и благоденствието на християнския живот. Което пък неминуемо води до размиване на фокуса и снижаване на гарда в естетическите критерии.

Но ние имаме изкуство, за да устоим пред лицето на истината. Като сър Ернст Гомбрих, намирам, че работата по възстановяването на малки участъци от тези загубени територии на знанието за изкуството е по-скоро “точна наука” и за мен тя е неизчерпаем извор на приключения по пътя на откритията и рафинирани наслади от съзерцанието на оригиналните творби. Искрено се надявам да мога да предам нещо от това на всички, които биха посетили страницата.

Юлия Минева

И така, имам удоволствието да поканя на първата дигитална изложба в уебсайта, която ще бъде отворена до края на август 2021.